bfc see

Centar za lokalni ekonomski razvoj Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (CLER d.o.o.)

OBJAVLJUJE JAVNI POZIV

jedinicama lokalne samouprave za sudjelovanje u regionalnom programu
Certifikacije gradova i općina sa povoljnim poslovnim okruženjem u jugoistočnoj Europi
- BFC SEE -

Program Certifikacije povoljnog poslovnog okruženja u jugoistočnoj Europi / Business Friendly Certification South East Europe (BFC SEE) jedinstveni je regionalni program podržan od strane Njemačke organizacije za međunarodnu suradnju (GIZ) – Otvorenog regionalnog fonda za modernizaciju municipalnih usluga u jugoistočnoj Europi. Glavni cilj programa je unapređenje konkurentnosti lokalnih samouprava te se trenutno provodi u Hrvatskoj, BiH, Makedoniji, Crnoj gori i Srbiji. Program je namijenjen jedinicama lokalne samouprave s odgovarajućim kapacitetima, orijentiranim unapređenju poslovnog okruženja, privlačenju investicija i poticanju razvoja lokalnog gospodarstva.

Imajući u vidu činjenicu o sve većoj važnosti kreiranja povoljnog poslovnog okruženja, pridružite se vodećim gradovima i općinama Republike Hrvatske – Cresu, Labinu, Crikvenici, Grubišnom polju, Bjelovaru, Ivanecu, Jastrebarskom, Kostreni i Pleternici, ponosnim vlasnicima prestižnog certifikata. Unatoč negativnim kretanjima Republike Hrvatske u pogledu rangiranja na svjetskim rang listama konkurentnosti, navedeni gradovi i općine sredine su koje ostvaruju zapažena mjesta na svjetskim listama konkurentnosti u domeni lokalnih zajednica (Financial times itd.). Naravno, takvi uspjesi povećavaju interes investitora, ali i kvalitetu pružanja javnih usluga lokalnim građanima i poduzetnicima.

Gradovima i općinama koji se uključe u Program dodjeljuje se regionalni rang konkurentnosti prema ocjeni razine kvalitete usluga koje pružaju investitorima i gospodarstvenicima, daju se konkretne smjernice za unapređenje poslovanja, kao i prilika za sudjelovanje u regionalnoj razmjeni najboljih praksi. Certificirani gradovi i općine dobivaju poziciju najnaprednijih u regiji i kvalificiraju se za podršku nacionalnih i međunarodnih institucija i donatora, uz aktivnu promociju na regionalnom i međunarodnom nivou. Javni poziv otvoren je od 15. 11. do 15. 12. 2018. godine za sve jedinice lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj. Broj mjesta u okviru ovog javnog poziva je ograničen.

Za sve informacije o Programu certifikacije i postupku prijave na isti, posjetite web stranicu Centra http://www.bfc-see.org ili nas kontaktirajte na broj telefona 091/353 7840 (Saša Drezgić, voditelj projekta, član Regionalnog Vijeća BFC SEE), 098/174 2833 (Ana Marija Sikirić, nacionalni koordinator Programa certifikacije za Hrvatsku) ili putem e-mail adrese: cler.efri@gmail.com.