bfc see

Programa Certifikacija gradova i općina s povoljnim poslovnim okruženjem (BFC SEE) u je jedinstveni međunarodni regionalni projekt koji je započeo s realizacijom 2007. godine u Srbiji u suradnji NALED-a s Američkom agencijom za međunarodni razvoj (USAID). U RH počeo se provoditi 2012. godine uz podršku GIZ-a, njemačke agencije za regionalni razvoj. Centar za lokalni ekonomski razvoj Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (CLER d.o.o.) je kao Nacionalno tehničko tajništvo od 2013. godine nadležno za provođenje BFC SEE u Republici Hrvatskoj.

Svrha BFC projekta je sustavno unapređenje rada JLS i podizanje efikasnosti upravljanja s ciljem kreiranja povoljnog poslovnog okruženja na lokalnoj razini te ostvarenje ciljeva povećanja investicija, gospodarskog rasta te lokalnih proračunskih prihoda. Cilj programa je potaknuti lokalne samouprave na zauzimanje proaktivnog pristupa prema ostvarenju svojih razvojnih potencijala ispunjavanjem jedinstvenog seta kriterija koji predstavljaju neku vrstu vodiča o tome kako općina/grad treba razvijati vlastite kapacitete.

Program certifikacije gradovima i općinama koji se uključe u program na temelju provedene evaluacije dodjeljuje regionalni rang konkurentnosti prema ocjeni razine kvalitete usluga koje pružaju investitorima i gospodarstvenicima te daje jasne smjernice o načinu stvaranja dobre poslovne klime i uvođenja međunarodno priznatih standarda efikasne i transparentne lokalne administracije.

Program se danas provodi u pet zemlja Jugoistočne Europe – Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini (BiH), Makedoniji, Srbiji i Crnoj Gori, u suradnji s relevantnim institucijama iz regije:

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci / Centar za lokalni ekonomski razvoj – CLER (Hrvatska)
• Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta (BiH)
• Ministarstvo ekonomskih odnosa i regionalne saradnje Republike Srpske (BiH)
• Asocijacija jedinica lokalne samouprave – ZELS (Makedonija)
• Savez privrednih komora (Makedonija)
• Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj – NALED (Srbija)
• Privredna komora Crne Gore

Kvaliteta lokalnog poslovnog okruženja ocjenjuje se na temelju više od 60 potkriterija certifikacije koji su grupirani u 10 kategorija. Predviđeno trajanje procesa Certfikacije je 12 mjeseci, ali vrijeme potrebno jednoj lokalnoj samoupravi da ispuni kriterije se razlikuje i ovisi o njenoj spremnosti na početku procesa certifikacije.
Više o procesu: http://bfc-see.org/
Prijava za proces: http://bfc-see.org/apply-for-the-bfc-see-program

Kontakt: cler.efri@gmail.com
Kontakt osoba: dr. sc. Ana Marija Sikirić, Nacionalni koordinator na Programu BFC SEE za RH