Partneri

JLP(R)S


PGŽ


Grad Crikvenica


Grad Opatija


Skrad


Jelenje


Ravna Gora


Mrkopalj


Čabar


PINS

PRIVATNI SEKTOR


ENT


Libusoft


ESCO grupa


Metronet


Končar KEV


PWC

DRŽAVNA RAZINA


Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU


AIK (Agencija za investicije i konkurentnost)


FINA