O NAMA

Centar za lokalni ekonomski razvoj Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci d.o.o. (CLER d.o.o.) je trgovačko društvo osnovano 2013. godine od strane Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci.

Ekonomski fakultet u Rijeci je dugi niz godina orijentiran na istraživanja u području javnog sektora, regionalnog i lokalnog razvoja. Dugogodišnje iskustvo profesora Ekonomskog fakulteta, te njihovi respektabilni rezultati u rješavanju teorijskih i aplikativnih problema javnog sektora, bili su osnovni motivi za osnivanje Centra za lokalni ekonomski razvoj. Osim od strane Fakulteta, osnivanje Centra poduprijeli su i Sveučilište u Rijeci i Hrvatska Gospodarska komora.

Osnovna misija Centra je da svojim inovacijskim idejama uz postojeće resurse i konkretne aktivnosti kontinuirano doprinosi povećanju kvalitativnih činitelja razvoja javnog sektora u Republici Hrvatskoj.