Projekti

 

POPIS PROJEKATA U KOJIMA JE
SUDJELOVAO CLER 2014. - 2017.


19

PROJEKATA


2014.

Strategija gospodarskog razvitka Grada Crikvenice


2014.

Prijedlog mjera za poticanje razvoja JLS na području Gorskog kotara


2014.

Analiza utjecaja promjena novog Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske na JLS Gorskog kotara


2015.

Mogućnosti održivog financiranja unaprjeđenja tramvajskog prometnog sustava


2015.

Strategija razvoja Grada Čabra 2015.-2020. (u suradnji s lokalnom razvojnom agencijom PINS)


2015.

Strategija razvoja Općine Skrad 2015.-2020. (u suradnji s lokalnom razvojnom agencijom PINS)


2015.

Strategija razvoja općine Jelenje 2015.-2020. (u suradnji s lokalnom razvojnom agencijom PINS)


2015.

Strategija razvoja općine Ravna Gora 2015.-2020. (u suradnji s lokalnom razvojnom agencijom PINS)


2015.

Strategija razvoja općine Mrkopalj 2015.-2020. (u suradnji s lokalnom razvojnom agencijom PINS)


2015.

Socio-ekonomska analiza za potrebe izrade Plana razvoja širokopojasne infrastrukture JLS (od 2015.-2017. izrađeno za 20-tak gradova i općina u suradnji s Ericsson Nikola Tesla d.d.)


2015.

Analiza izvršenja proračuna općine Malinska – Dubašnica i pružanje savjetodavnih usluga na pripremi proračuna i planiranju kapitalnih projekata za općinu Malinska


2015.

Studija o mogućnostima financiranja iz sredstava EU i unaprjeđenja tramvajskog prometnog sustava za Hrvatski klaster konkurentnosti sektora elektro-energetskih i proizvodnih strojeva i tehnologija


2016.

Usluga izrade i implementacije informacijskog sustava pokazatelja i podataka potrebnih za evaluaciju postojećeg i izradu novog indeksa razvijenosti jedinica lokalne i područne samouprave u Hrvatskoj za Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije


2016.

Usluga izrade i implementacije informacijskog sustava pokazatelja i podataka potrebnih za evaluaciju postojećeg i izradu novog indeksa razvijenosti jedinica lokalne i područne samouprave u Hrvatskoj za Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije


2016.

Nadopuna informacijskog sustava pokazatelja i podataka potrebnih za evaluaciju postojećeg i izradu novog indeksa razvijenosti jedinica lokalne i područne samouprave u Hrvatskoj s podacima za 2015. godinu te izračuna novih petogodišnjih i trogodišnjih prosječnih vrijednosti pokazatelja za Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije


2016.

Analiza ekonomsko-financijskih te organizacijskih modela funkcioniranja kulturno-turističkog centra u Opatiji za Grad Opatiju


2016.

Izrada cost - benefit analize i modela financiranja izgradnje vatrogasnog doma u Opatiji za Grad Opatiju


2017.

Evaluacija postojećeg i prijedlog novog modela za izračun indeksa te izračun novog indeksa razvijenosti jedinica lokalne i područne samouprave u Republici Hrvatskoj za Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije


2017.

Usluga nadopune informacijskog sustava pokazatelja i podataka potrebnih za izračun indeksa razvijenosti jedinica lokalne i područne samouprave u Republici Hrvatskoj za 2016. godinu te izračuna novih petogodišnjih i trogodišnjih prosječnih vrijednosti pokazatelja za koji se isti računaju i indeksa razvijenosti prema novoj metodologiji za Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije


2017.

Usluga izrade analitičke podloge za potpomognuta područja, grad Vukovar i brdsko-planinska područja za Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije